Habiliteringstenesten for barn og unge (HABU)

Habilitering i Barn og unges helseteneste

Eit prosjekt der fagfolk, leiarar og brukarrepresentantar på tvers av sektorar skal samlast for å få betre samhandling innanfor habiliteringsoppfølginga til barn og unge

Målet med prosjektet er å bli kjent på tvers av sektorar og tenester for å senka barrierar for samhandling og å få innsikt i utfordringar og moglegheiter knytt til samhandling innan habiliteringsoppfølginga til barn og unge.

Leveransen til prosjektet er ein brukarinnsiktrapport og tre samhandlingsworkshops med brukarrepresentantar, fagfolk og leiarar frå tenestene.

Tilbake til HABUs forside.

Sist oppdatert 23.04.2024