Pasientkurs

Foreldre- og barngruppe (Down)

Ei samling der foreldre kan treffa andre i liknande situasjon.

Tid og stad

Neste kurs

Dato for neste kurs kommer. 

Om kurset

For å lese mer om kurset, se her: Foreldre- og barngruppe ved Down syndrom

Påmelding

Dette kurset er en del av habiliteringsoppfølginga ved HABU. Pasientar med oppfølging ved HABU kan ta kontakt på telefon eller e-post:

Telefon 55 97 83 35

E-post barnehab@helse-bergen.no (ikkje sensitive opplysninger)