Habiliteringstenesta for barn og unge (HABU)

Foreldresamling (CFS/ME)

Informasjon og oppdatert kunnskap frå dei ulike faggruppene som jobbar med CFS/ME på HABU.

Foreldre til barn og ungdom med CFS/ME og som blir følgt opp ved HABU.

Kurset kan vera nyttig for både nydiagnostiserte og for dei som har hatt diagnosen ei stund.

Kurset går over 1 dag. Det arrangeres av ME-teamet ved HABU sammen med Lærings- og mestringssenteret. 

Hensikten med kurset er å gi foreldre informasjon og oppdatert kunnskap fra de ulike faggruppene som jobber med CFS/ME på HABU (lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, pedagog og psykolog).

Tema som vil bli berørt i løpet av samlingen er oppdatert medisinsk kunnskap om CFS/ME og tiltak knyttet til energiøkonomisering, aktivitetsavpassing, rettigheter, dialog og samarbeid med skole, psykososiale aspekter og familieliv når et barn har ME og egenomsorg for foreldre.

Dette vil også være en mulighet til å treffe andre foreldre i lignende situasjon. Og det vil være rom for dialog og refleksjon mellom foreldre og fagpersoner over temaer og problemstillinger som er særskilt for foreldre til barn og ungdom med CFS/ME.

Kurset er kostnadsfritt for barn og ungdom under 16 år. Frå 16 år kan det vera ein eigenandel.

Eigenandelen inngår i oppteninga til frikort for helsetenestar og kurset vil vera kostnadsfritt med frikort. Sjå meir på Frikort (helsenorge.no).

Dette kurset er ein del av habiliteringsoppfølginga ved HABU. Pasientar med oppfølging ved HABU eller deira føresette kan ta kontakt på telefon eller e-post:

Telefon 55 97 83 35

E-post barnehab@helse-bergen.no (ikkje sensitive opplysningar)

Neste kurs er planlagt 1.november 2024.


Tilbake til Kurs og grupper

Kurskalender for HABU

 • Foreldregruppe - søsken som pårørande
  Tilbod til foreldre med temaet å ta vare på søsken til barn med funksjonsnedsetjing.
  Foreldregruppe - søsken som pårørande
  30.
  mai
  2024
 • Foreldre på vakt
  Å styrkja føresette i omsorgsrolla deira ved å ha fokus på vanlege foreldrereaksjonar og eigenomsorg.
  Foreldre på vakt
  31.
  mai
  2024
 • Plutseleg vaksen
  Eit gruppebasert kurs for føresette om overgangen frå barn/ungdom til vaksenliv og ei foreldrerolle i endring.
  Plutseleg vaksen
  3.
  september
  2024
  2 dagar
 • Foreldrekurs (CFS/ME)
  Informasjon og oppdatert kunnskap frå dei ulike faggruppene som jobbar med CFS/ME på HABU.
  Foreldrekurs (CFS/ME)
  1.
  oktober
  2024
 • Seksuell helse og utviklingshemming
  Kurset tek opp fleire tema knytt til seksuell helse og å ha diagnosen utviklingshemming
  Seksuell helse og utviklingshemming
  1.
  oktober
  2024
 • Foreldre på vakt
  Å styrkja føresette i omsorgsrolla deira ved å ha fokus på vanlege foreldrereaksjonar og eigenomsorg.
  Foreldre på vakt
  2.
  oktober
  2024
Sist oppdatert 08.05.2024