Plutseleg vaksen

Eit gruppebasert kurs for føresette om overgangen frå barn/ungdom til vaksenliv og ei foreldrerolle i endring.

3.
september
2024
2 dagar
  1. 03. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 04. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 03. sep. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 04. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Om kurset

For å lese mer om kurset se her.

Oppmøtetidspunkt kan endrast. Endeleg tidspunkt vil stå i invitasjonen. 

Påmelding

Pasientar med oppfølging på HABU kan ta direkte kontakt med oss på telefon eller e-post:

Telefon: 55 97 83 35

E-post: barnehab@helse-bergen.no (ikkje sensitive opplysninger) 

Andre må tilvisast til kurs på HABU frå fastlegen, sjå her for meir informasjon: Tilvising