Leiketerapi

Leiketerapien finn du i underetasjen på Marie Joys' hus. Her er det mogleg å leike, lese, spele, vere kreativ og skapande – eller berre slappe av i andre omgivnader.

to barn leker i leketerapien.foto.

Alle smittefrie barn- og ungdommar som er pasientar ved Barne- og ungdomsklinikken kan nytte seg av tilbodet, saman med foreldre eller annan vaksen. Leiketerapien skal vere ein fristad der det ikkje er noko medisinsk behandling eller undersøking.

Leiketerapien er del av Energistien. I denne filmen kan du sjå nokre av aktivitetane Leiketerapien tilbyr (trykk på bildet):

Skjermdump av film fra Leiketerapien


Opningstider

Mån-fre 08.30-11.30 og 12.00-15.00.
Torsdag 08.30-11.30 og 12.00-17.00.
Frivilligkorpset har ope på Leiketerapien måndag 16.00-18.00
Barnas røde kors har ope onsdag 16.45-18.00.

Telefonnummer: 55 97 15 42

tre ansatte ved leketerapien.foto
Vi som jobbar på leiketerapien er pedagogar som skal leggje til rette for aktivitetar som er tilpassa deg. Om det ikkje er mogleg for deg å kome ned på Leiketerapien, kan vi kome og besøke deg på rommet. Du er velkommen til oss om både om du berre er inne på eit dagbesøk eller om du er innlagt ved sjukehuset.
små barnehender som maler.foto
Andre tilbod

 • barnetegning
  Kunstterapi

  Når barna får uttrykke seg kreativt er håpet at dei midt i alt det usikre kan kjenne seg trygge ei stund, og at dei skal få gløyme sjukdommen litt.

 • to barn leker i leketerapien.foto.
  Leiketerapi

  På leiketerapien er det mogleg å leike, lese, spele, vere kreativ og skapande – eller berre slappe av i andre omgivnader.

 • musikkterapeut og gutt spiller på hver sin gitar
  Musikkterapi ved Barne- og ungdomsklinikken

  Her handlar det ofte om å fokusere på ressursane til kvart enkelt barn, trass i sjukehusopphaldet. Dette inneber at musikkterapitimane blir lagt til rette for kvar enkelt sin situasjon og behov, med tanke på både fokus, arbeidsformer og instrument.

Sist oppdatert 20.03.2023