Nasjonalt kompetanse­nettverk for legemidler til barn

Nettverket arbeider for at barns legemiddelbehandling skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap. Videre arbeider Nettverket for at alle parter som er involvert i barns legemiddelbehandling skal ha, eller ha tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap slik at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte. Nettverket skal bistå klinisk forskning slik at målsetningene styrkes. Nettverket har siden 2013 driftet et nasjonalt nettverk av Kliniske Forskningsposter for Barn (KFPB) under navnet NorPedMed. Les meir på våre nettsider www.legemidlertilbarn.no

Kontakt

Postadresse

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Barne- og ungdomsklinikken
Postboks 1400
5021 Bergen