Førebuing til heimreise

Helt fra starten av vil personalet jobbe for å forberede dere på denne fasen. Dere har fra begynnelsen vært involvert og deltakende i stell og omsorg for barnet og fått veiledning i hvordan dere skal lese og forstå barnets behov. Babyen kan nå skrives ut fordi vi anser barnet som så friskt at det er trygt og at personalet er trygg på at dere foreldre vil ta godt vare på barnet. 

Sørg for at det viktigste er på plass hjemme, litt varmt tøy, en bilstol til transport, et egnet sted for å stelle barnet, en egnet soveplass for barnet og det man trenger til mating av barnet. Resten kan man ta etter hvert.
 
Premature og sjuke nyfødde har litt auka risiko for krybbedød. Når overvaking med pulsoksymeter er avslutta frarår vi deg å sove med barnet hud mot hud. Legg barnet i si eiga seng når du kjenner at du er trøyt og held på å sovne.  
 
Den siste tiden før dere reiser hjem har dere antakelig bodd på familierom i avdelingen og sykepleier har kun kommet inn for å gjøre sine observasjoner. Det betyr at dere allerede har vært selvstendig om stell, mating og omsorg for barnet den siste tiden.
 
Sist oppdatert 22.12.2023