Spise-trening

Så snart barnet er modent for det vil vi starte med spisetrening. Målet er at barnet så snart som mulig skal spise tilstrekkelig mat selv til å sikre tilfredstillende vektoppgang.

Når vi begynner med spisetrening blir vi opptatt av 2 bereper knyttet til vekt.

  • Nettovekt: Barnet legges helt naken på vekten, ca 3 timer etter forrige måltid. De fleste barn veies 2-3 ganger i uken, men i gitte perioder kan legene ordinere daglig nettovekt av barnet.
  • Måltidsvekt: Barnet legges på vekten med klær og bleie på like før det skal legges til brystet. Så snart barnet er ferdig å spise legges barnet tilbake på vekten for å se om det har tatt til seg noe næring. 1gram = 1 milliliter morsmelk. Dersom man skifter bleie underveis i måltidet blir vekten feil, avvent bleieskift om du kan. 
Pleieren som er ansvarlig for barnet ditt vil veilede deg ved spisetrening. Det viktigste er å legge barnet til brystet så ofte som mulig uten at barnet blir overanstrengt. Etterhvert som barnet begynner å ta noe melk fra brystet kan barnet begynne å reste. Det vil si at barnet får litt mindre melk enn totalbehovet for å se om barnets sultfølelse blir stimulert og om barnet da vil spise mer selv. Hensikten med “resting” er at barnet ikke skal sondeernæres med så mye mat at han eller hun aldri rekker å bli skikkelig sulten. Vi vil hele tiden følge godt med på barnets vektutvikling. 

Når barnet rester er det særlig to ting som er viktig: 
  • Når barnet er våkent, sultent og sugevillig kan du alltid legge barnet til brystet. 
  • Barnet kan alltid få mer mat enn det som er planlagt, så lenge det spiser den maten selv. 

Når barnet rester kan det hende at vektoppgangen stagnere noe. Det er legen som bestemmer minimumsmengden barnet må få i seg. 

Så snart barnet får i seg noe melk fra brystet/eller fra flaske og dere foreldre er trygge på håndteringen av sonden kan spisetreningen fortsette i hjemmet ved hjelp av Avansert Heimesjukehus. 
Sist oppdatert 22.12.2023