Om avdelinga

Nyfødtintensiv har et veldig varierende pasientbelegg. Vi er registrert med 16 pasientplasser, men vi har god plass til å ta imot flere barn og vil alltid være bemannet til å ta hånd om det antall barn vi har i avdelingen.

Pasientplassene deles i 3 kategorier, intensivrom hvor sykepleieren stort sett alltid vil være i rommet for å administrere behandling og overvåke barnet kontinuerlig. Vi har intermediærrom for barn som fortsatt krever overvåking og kontinuerlig behandling, men hvor barnet er stabilt nok til at sykepeier kan trekke seg ut av rommet i perioder og vil ha sin arbeidsstasjon like utenfor barnets rom. 

Til sist har vi familierom for stabile barn med mer avklarte problemstillinger, hvor mor og far har selv har ansvaret for stell og pleie, og pleier bidrar med veiledning, observasjoner og evt behandling.

Om du ikke har anledning til å komme bort på nyfødtavdelingen kan du gjerne se vår velkomstvideo som gir en kort introduksjon til avdelingen vår. Se her: Link

Avdelingen vår har et tett samarbeid med Avansert Heimesjukehus for barn (AHS). AHS tilbyr oppfølging av sykepleier og lege som er tilknyttet nyfødtintensiv til barn som mates med ernæringssonde, eller som av andre årsaker trenger hyppige kontroller fra spesialisthelsetjenesten. Oppfølgingen kan foregå digitalt via videomøter, eller ved hjemmebesøk av sykepleier i AHS.

Nyfødtintensiv har også poliklinikk og melkebank for morsmelk. Nyfødtintensiv deltar i ulike forskningsprosjekter for å bedre fremtidig behandling av nyfødte. 

På Nyfødtintensiv er vi ca 90 ansatte. Det er sykepleiere, helsefagarbeider, barnepleiere og assistenter. Mange av sykepleierne på Nyfødtintensiv har videreutdanning innen nyfødtsykepleie, intensivsykepleie og barnesykepleie. Noen medarbeidere har også etterutdanning innen ammeveiledning, NIDCAP, veiledningspedagogikk og simulering og ferdighetstrening. 

Overlegene ved seksjonen er barneleger med spesialkompetanse i nyfødtmedisin. Barneleger og leger som er i spesialisering i barnemedisin er også tilknyttet avdelingen.
Fordi vi er en utdanningsinstitusjon vil det store deler av året være mange studenter i avdelingen. Studentene opererer aldri alene og blir alltid veiledet av en erfaren sykepleier i avdelingen. Vi har helsefagarbeiderlærlinger som går sammen med barnepleier på de stabile barna. Ellers er alle våre studenter studenter i spesialisering, dvs at de er ferdig utdannede sykepleiere fra tidligere. 

Personalet jobber skift, sykepleiegruppen jobber dagvakt fra 07-15, seinvakt fra 14.30-22.00 og nattevakter fra 21.30-0715 . Legene går visitt på alle barn hver dag, og er i umiddelbar nærhet hele døgnet. Under visitten evalueres behandlingen og man legger en plan for omsorgen det kommende døgnet. Dette er også en fin anledning til å stille spørsmål til legen om barnets tilstand og behandling. Om de ikke har anledning til å svare deg der og da, vil de alltid finne tid i nær fremtid til å gi grundige forklaringer.

Om situasjonen tillater det kan vi prøve å få til en omvisning i nyfødtavdelingen. Dette kan bidra til en forståelse av situasjonen som venter dere og til å se for deg hvor barnet ditt og dere vil være den kommende tiden. Du kan også bli introdusert til noen av de ansatte på nyfødtavdelingen, fascilitetene der og utstyr. 

Og skriv ned ting du lurer på. 
Det er lett å glemme når hodet er fullt. Husk at det alltid er lov å spørre på nytt om det er noe du har glemt eller ikke forstod. Ha gjerne klar en liste med spørsmål til legevisitter eller til ansvarlig spl/jordmor. Om situasjonen tillater det prøver vi også å få til en samtale både med barnelege og med sykepleier fra nyfødtintensiv i tiden før barnet blir født. 

Vi er vant til mange forskjellige spørsmål, både om mors kropp og helse, om fars situasjon, om praktiske ting og om barnet. 

Vi vil prøve å svare så godt vi kan og om vi ikke kan svare selv vil vi hjelpe til å finne ut hvem som har svarene. Noen spørsmål vet vi at det ikke finnes svar på enda, men det kan likevel være godt å sette ord på uvissheten. Ikke vær redd for å spørre oss. 

Om barnet ditt har behov for behandling eller utredning på nyfødtintensiv pga sin medisinske tilstand vil du kanskje ha behov for å få mer informasjon om tilstanden. Det er viktig at du får informasjon fra pålitelige kilder. Vi anbefaler følgende:

Alle foreldre og barn på nyfødt har sin egen, unike historie og utfordringer. Likevel ser vi som jobber her at mange etter hvert kommer inn i en slags hverdag på nyfødt. 

Her kan dere møte flere foreldre som deler sine erfaringer, sine råd og tanker om hverdagen på nyfødtintensiv​Sist oppdatert 09.10.2023