Om PALBU Vest

Palbu Vest består av de fire helseforetakene i vår helseregion. Helse Bergen har regional funksjon for de lokale Palbu teamene. Vi samarbeider gjennom regionalt nettverk for palliasjon til barn og unge, Palbu vest.

En gutt som sitter i en blå sofa

Teamet vårt: 

Leger med spesialisering
Spesialsykepleiere
Sosionom
Psykolog
Sykehusprest
Fysioterapeuter
Musikkterapeut
Andre faggrupper ved behov

 

Palbu Helse Bergen 

- palliativt.team.barnogunge@helse-bergen.no

Palbu Helse Førde

Palbu Helse Fonna

Palbu Helse Stavanger

 

Sist oppdatert 20.06.2024