Forsynings- og innkjøpssenter Hospitaldrift

Hospitaldrift Forsynings- og innkjøpssenter har ansvar for sjukehuset sitt sentrale lager av magasinvarer og sterile varer. Vi har og ansvar for drift av sjukehuset sitt sentrale varemottak.

Finn vegen for å levere varer: 

Varemottak Forsynings- og innkjøpssenteret, HaukelandInnkøyring frå nordGPS punkt: N 60.37479 - E 5.35903 
     

Varemottaket LaboratoriebyggetInnkøyring frå nordGPS punkt: N 60.37402 - E 5.36094


Våre hovudoppgåver er å sikre sjukehuset sitt lager av kritiske varer, og å koordinere avdelingane sine behov. 

Vi legg til rette for å forenkle og optimalisere flyten av varer på avdelingane, og har ein rådgivande funksjon i høve til val og bruk av medisinske forbruksvarer. 

Slik finn du fram

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen