Behandlingshjelpemiddel til intravenøs behandling

Her finner du informasjon om utstyr og forbruksmateriell til intravenøs behandling på Hickman-kateter, veneport, CVK og venekanyle. Seksjon for behandlingshjelpemidler (BHM) har to typer infusjonspumper.Benyttes til parenteral ernæring (PN) , væskebehandling og medikamentell behandling.

NB bruk originale slangesett til aktuell infusjonspumpe

Prosedyrer bruk og stell av sentrale venekateter

Sist oppdatert 07.02.2022