Byggherrerollen

Prosjektkontoret har som hovudoppgåve å administrere og sørgje for gjennomføring av ulike prosjekt.

Byggeplass

Vi hyrer difor inn rådgjevarar innan dei fleste fagområda. Som sjølvstendig kontor har vi for få oppdrag til å kunne etablere eit fullverdig prosjekteringsmiljø for alle fagkategoriar og vi satsar difor på kjerneverksemda vår,  - nemleg prosjektleiing.

For mindre prosjekt, ombyggingar av ymse slag, utfører vi ofte alle oppgåvene sjølve i samarbeid med våre avtaleleverandørar.

Sist oppdatert 22.09.2016