Utfordrarrollen

Prosjektkontoret skal sørgje for at alle økonomiske aspekt ved eit prosjekt er gjennomtenkt og klarlagt før oppstart.

Prosjektkontor. Foto.

​Før oppstart av eit nytt prosjekt vil det ofte bli eit leiarspørsmål om prosjektet skal gjennomførast eller ikkje. Det medfører også at vi skal utfordre våre kundar på deira ønskje, med tanke på å få ned kostnadane og foreslå alternative løysingar. Vi lever altså ikkje for å levere, men vi medverkar til å skape.

Sist oppdatert 22.09.2016