E-helse, FoU

Seksjon for e-helse har ansvar for ivaretaking av føretaket si interesse innanfor e-helse, IKT og informasjonssikkerheit. Seksjonen held oversikt over planlagde og pågåande lokale og regionale prosjekter og program, og bidrar til optimal god innføring, optimal bruk og forvaltning av kliniske fagsystem. Seksjonen har ansvar for sentralt IKT-budsjett, og er IKT-bestillar på vegne av føretaket.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

4. og 5. etasje i Møllendalsbakken 7

Møllendalsbakken 7

Møllendalsbakken 7

5021 Bergen

Delplan teknologi 2022-2026

Teknologi er eit vidt omgrep og kan brukast om mykje. I denne samanhengen meiner vi informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT), medisinskteknisk utstyr, tele, video, signal og sensorar, samt andre teknologiske løysningar tett knytt til bygg.
Les heile delplanen for teknologi (PDF)
Eksteriør Glasblokkene. Foto