ansatt foran pc

Telemedisinsk dialog

Telemedisinsk dialog er eigna for pasientar som av ulike grunnar ikkje skal møte opp fysisk til konsultasjonar på sjukehuset.

Telemedisinsk dialog kan i nokre tilfelle vere første kontakt med ein behandlar, men er oftast aktuelt ved oppretting av ny time til ein pasient som har møtt fysisk ved tidlegare timar, ved omgjering av planlagt fysisk oppmøte, eller for å ta igjen ein time som tidlegare er blitt utsett.

Videokonsultasjon via helsenorge.no

Videokonsultasjon gjer at pasient og behandlar kan sjå kvarandre under konsultasjonen. Per april 2020 har Helse Vest to godkjente system for videokonsultasjonar: Videotenesta frå Norsk Helsenett (NHN) med moglegheit for innkalling via HelseNorge.no, og Skype for Business (S4B) som krev innkalling via e-post.
Les meir om videokonsultasjonar via helsenorge.no
ansatt foran pc

Videokonsultasjon via Skype for Business

Videokonsultasjon gjer at pasient og behandlar kan sjå kvarandre under konsultasjonen. Per april 2020 har Helse Vest to godkjente system for videokonsultasjonar: Videotenesta frå Norsk Helsenett (NHN) med moglegheit for innkalling via HelseNorge.no, og Skype for Business (S4B) som krev innkalling via e-post.
Les meir om videokonsultasjonar via Skype
to ansatte foran pc-skjermer
Sist oppdatert 21.04.2020