Helseteneste­utvikling

Seksjon for helsetenesteutvikling følgjer opp klinisk koding, føreskriving av kostbare legemiddel, innhentar pasientrapporterte data og legg til rette for fortløpande analysar av verksemder i føretaket. Seksjonen er særleg involvert i utvikling av standardiserte pasient- og pakkeforløp, og i store og små forbetringsprosjekter.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Jørgen Sandbergs hus, 1. etasje.

Jørgen Sandbergs hus

Jonas Lies vei 73 (Raudt hus i sykehusparken)

5021 Bergen