Pasientkurs

Nyresvikt

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

20.
november
2024
4 dagar
  1. 20. nov. 2024, 12:00 - 15:00
  2. 27. nov. 2024, 12:00 - 15:00
  3. 04. des. 2024, 12:00 - 15:00
  4. 11. des. 2024, 12:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 20. nov. 2024, 12:00 - 15:00
  2. 27. nov. 2024, 12:00 - 15:00
  3. 04. des. 2024, 12:00 - 15:00
  4. 11. des. 2024, 12:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringsenteret

Kvar

Lærings- og meistringssenteret
Lærings- og meistringssenteret Ulriksdal helsepark 4. et. Ulriksdal 2

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Medisinsk klinikk, nefrologisk seksjon.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring.

Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass.

Målgruppe

Kurs for personar med nyresvikt og deira pårørande.

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Sjå under tilvisning.. 

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, sosionom, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, psykiatar, brukarmedverkar og brukarorganisasjon. 

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanlegga over gata til Ulriksdal og ved Haraldsplass Diakonale sjukehus.

Kontakt