Pasientkurs

Osteoporose

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

30.
mai
2024
2 dagar
  1. 30. mai 2024, 09:00 - 15:00
  2. 31. mai 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 30. mai 2024, 09:00 - 15:00
  2. 31. mai 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Revmatologisk avdeling; Lærings og meistringssenteret.

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal Helsepark
Ulriksdal 2, 4.etg.
5009 Bergen

Påmelding 

Det er behov for tilvisning frå lege for å delta

Denne kan sendast elektronisk til Revamatologisk avdeling.

Meld frå om spesielle behov og om pårørende deltar.

Merk tilvisningen med pasientopplæring og ønsket kurs.

Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass.

 
Tilvisning kan og sendast til: 
Revmatologisk avdeling 
Haukeland universitetssykehus 
5021 Bergen
Merk henvisningen med "Osteoporose pasientopplæring"


 

Målgruppe

Kurset er for deg som har fått stilt diagnosen Osteoporose (beinskjørhet), hos spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.  

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Sjå under tilvisning.

Innlegg ved

Lege, brukermedvirker, fysioterapeut, sosion, ergoterapeut, farmasøyt og klinisk ernæringsfysiolog. 

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanleggene over gaten for ulrikdsal og ved Haraldsplass Diakonale sjukehus

Kontakt