Pasientkurs

Svulst på balansenerven

Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.

6.
november
2024
2 dagar
  1. 06. nov. 2024, 09:30 - 15:30
  2. 07. nov. 2024, 09:00 - 14:00

Tid og stad

Når

  1. 06. nov. 2024, 09:30 - 15:30
  2. 07. nov. 2024, 09:00 - 14:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Påmelding 

For å delta treng du tilvisning frå lege. Det kan vera din fastlege eller lege på sjukehuset. Hugs å melde frå om spesielle behov og om pårørande deltar.

Denne kan sendast elektronisk til Nevroklinikken. Merk tilvisningen med pasientopplæring og ønsket kurs.

Du får bekreftelse på plass.

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanleggen over gaten for Ulriksdal Helsepark og Haraldsplass Diakonale sjukehus

Kontakt