Pasienttryggleik

Seksjon for pasienttryggleik utviklar og tar del i implementering av system og verktøy for betre kvalitet og pasienttryggleik i føretaket. Seksjonen har også ansvar for smittevernarbeid og rådgjeving innan antibiotikabruk

Seksjonen har ansvar for Elektronisk Kvalitetshandbok (retningsliner og prosedyrar), Synergi (melding og handsaming av uønskte hendingar) og sekretariat for det sentrale kvalitets- og pasienttryggleiksutvalet. Seksjonen har og ansvar for å koordinere oppfølginga av regionale planar for pasienttryggleik og risikohandtering i Helse Bergen.

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi held til i U. et.

Jørgen Sandbergs hus

Jonas Lies vei 73 (Raudt hus i sykehusparken)

5021 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Vest skal samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i Helse Vest RHF sine helseinstitusjoner.
Besøk kompetansesenteret
helsepersonell i smittevernutstyr_foto

Pasientsikkerheit