Seksjon for presteteneste og etikk

Seksjon for presteteneste og etikk støttar pasientar, pårørande og tilsette i krevjande situasjonar uavhengig av livssyn. Prestetenesta bidrar med å ivareta menneske i alle einingar i føretaket. Dei formidlar og kontakt med andre trus- og livssynssamfunn i Bergen og omeign ved behov. Seksjonen har også ansvar for sekretariatet til klinisk etikk-komité, og gir støtte og rettleiing til fleirkulturelt arbeid og tolketenester.

Hovudprest
Liv Ingrid Svela
55 97 38 49

Sjukehusprest
Helge Alsaker Solheim
55 97 38 45

Sjukehusprest
Psykiatrisk divisjon
Patrick Wohlgemuth
55 95 84 59

Kulturrådgjevar
Panita Laksuktom
55 97 38 46

Sykehusimam
Mohamed Azeem
55 97 38 45


Vakttelefon
55 97 38 45  /  95 89 04 00


Administrasjonsbygget, Psykiatrisk divisjon, Sandviken

Kontakt

Telefon

Telefon:

55 97 50 00
Prestetenesta har beredskap heile døgnet: Vakttelefon 95 89 04 00

Telefaks:

55 97 58 13
Prestetenesta har beredskap heile døgnet: Vakttelefon 95 89 04 00

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi er tilgjengeleg heile døgnet, kvar dag, året rundt. Vakthavande sjukehusprest kan til ein kvar tid bli tilkalla via avdelingane eller sjukehuset sitt sentralbord.

Kvar onsdag kl. 11.30-12.00 er det gudsteneste med nattverd i stillerommet i 3. et. i Sentralblokka.

Vi har kontor i underetasje på Hudbygget.

Hudbygget

Jonas Lies vei 73

Praktisk informasjon

​Kvar onsdag kl. 11.30-12.00 er det gudsteneste med nattverd i Stillerommet i 3. etasje i Sentralblokka. Treng du hjelp til å komme fram så har vi frivillige som hjelper til.

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma