Bli med inn på post 4

På post 4 på hjarteavdelinga er det eit aktivt og spennande fagmiljø. Her kan du sjå litt av kvardagen vår.

tilsette

tilsette

med pasient

overvåking

Sist oppdatert 14.02.2018