ct hjarte

Hjarte-CT

Moderne CT-maskiner kan framstille hjartets kransårer raskt og på ein trygg og enkel måte. Dei fleste pasientar som vert tilvist til CT-skanning av hjarte, ønsker å få undersøkt kransårane sine. Kunnskap om hjartets kransårer er viktig for å kunne gje pasientar med brystsmerter optimal behandling og for å kunne bedømme risiko for at hjartesjukdom skal inntreffe (prognose).

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Du fikk oss i 1. etg. i Sentralblokka. 

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen