Norsk register for invasiv kardiologi - NORIC

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) er eit nasjonalt kvalitetsregister som omfattar pasientar som får utført bildeundersøkingar av kransårene til hjartet, opning av tronge eller tette arteriar og andre indre prosedyrar av hjartet.   NORIC omfattar ikkje hjartekirurgi, elektrofysiologi og pacemakerbehandling,  som har eigne registera. Formålet med registeret er å evaluere og betre kvaliteten på helsetilbodet.  Registeret legg også til rette for samarbeidsprosjekt mellom sjukehusa i Noreg og i utlandet.

Kontakt

Telefon

Svein Rotevatn (faglig leder):

55 97 22 20

Siren Hovland (daglig leder):

55 97 54 35