Artikkel fra CONCARD-studien fikk pris under ESC-kongressen i Munchen

Irene Valaker og medforfatterne publiserte artikkelen ”Continuity of care after percutaneous coronary intervention: The patient's perspective across secondary and primary care settings” Artikkelen fikk pris for den mest nedlastende artikkel i tidsskriftet i 2017.

Publisert 31.08.2018
Sist oppdatert 28.07.2022

​Artikkelen belyser pasientens erfaringer med kontinuitet/samhandling etter gjennomgått perkutan koronar intervensjon (PCI). Studien viste at pasientene i hovedsak var fornøyd med den tekniske delen av behandlingen, men erfarte manglende informasjonsflyt, uklare ansvarsforhold og oppfølgingsavtaler. Da pasientene er de som kjenner hele pasientforløpet er de viktige informanter når en skal vurdere kvalitet og kontinuitet i behandlingen.

Les artikkelen her.

Artikkelen er også omtalt på nettsidene til UNIKARD.

Les mer om forskningsprosjekt ved PROCARD.