Celebert studiebesøk av professor James Rudolph

27. april gjestet Professor James Rudolph PROCARD Forskningsgruppe og Haukeland universitetssjukehus. Rudolph er professor ved Alpert Medical School of Brown University and the Brown School of Public Health, og er en av verdens fremste forskere innen fagfeltet delirium.

Publisert 16.05.2018
James Rudolph

Det er andre gang professor Rudolph besøker PROCARD forskningsgruppe, og også denne gang holdt han gjesteforelesning. I Store Auditorium fikk de frammøtte høre et praksisnært foredrag med tittelen: "Time to pay attention".

Norekvål og James Rudolph

Foredraget omhandlet blant annet omfanget av en deliriumstilstand, konsekvenser dette medfører for pasient og pårørende, og hvilke utfordringer helsepersonell står overfor i behandlingen.

Rudolph åpnet opp for dialog med publikum, og flere av tilhørerne benyttet sjansen til å få stilt sine spørsmål direkte. En engasjerende debatt ga verdifulle bidrag til salen, samt til PROCARD Forskningsgruppe sitt videre arbeid innen fagfeltet delirium. Professor Rudolph er en sentral samarbeidspartner og bidragsyter inn i dette arbeidet.