CONCARD-PCI beveger seg videre innen eHelse

CONCARDPCI er en av verdens største kohortstudier der pasienter som har gjennomgått utblokking av hjertets kransårer (PCI) følges tett og bredt med seriemålinger av pasientrapporterte data.  Kunnskap fra studien danner nå grunnlag for videreutvikling av hjerterehabilitering ved bruk av eHelseløsninger.

Publisert 22.05.2020
Sist oppdatert 04.10.2023
Eldre mann i treningstøy ser på nettbrett. Foto
Illustrasjonsbildet er kjøpt på iStockphoto.com. Credit: Mladen Zivkovic.
I tett samarbeid med brukere er nå CONCARDPCI -teamet godt i gang med å utvikle et tverrfaglig eHelseprogram for pasienter som har gjennomgått PCI. Det tverrfaglige eHelseprogrammet skal sørge for at pasientene får tilgang til kvalitetssikret helseinformasjon og nødvendige verktøy for mestringsstøtte basert på individuelle behov. eHelseprogrammet vil ha et innebygd interaksjonsverktøy for trygg bruk av hjertemedisin. Hensikten med eHelseprogrammet er å styrke pasientenes helsekompetanse, mestring av helseatferd og etterlevelse av medikamentell behandling. 

CONCARDPCI har inkludert over 3000 pasientene fra tre norske og fire danske universitetssykehus, og følger dem med pasientrapporterte data inntil 12 måneder etter utskrivning fra sykehus. Arbeidet med å analysere pasientrapporterte data sammen med omfattende registerdata er godt i gang. Så langt er tre kvantitative studier med data fra kohortstudien publisert. I tillegg er det publisert tre kvalitative studier og en systematisk oversiktsartikkel. Studiene frembringer et kunnskapsgrunnlag for å utvikle innovative tiltak med mål om å fremme kontinuitet og tilgang til hjerterehabilitering ved bruk av eHelseløsninger.