Dagbok til intensivpasienten

Sykepleiere ved Medisinsk intensiv og overvåkning (MIO) har skrevet dagbok til intensivpasienter med behov for respiratorbehandling siden 2003.

Publisert 24.03.2017
Sist oppdatert 04.10.2023

​Dagboken kan gi pasientene innsikt i et behandlingsforløp som de fleste har få og uklare minner fra. Sykepleiere som skriver dagbok opplever at skrivingen gir en sammenheng i pasientomsorgen, pasientfokus tydeliggjøres og motivasjon og opplevelse av mening styrkes. Mangel på tid til refleksjon og skriving og liten kontinuitet i både skriving av notat og pasientoppfølging reduserer motivasjon for skriving. Refleksjoner gjort av sykepleier i form av dagboknotat kan bidra til å videreutvikle omsorgstilbudet til pasientgruppen som helhet.

Sykepleieres erfaringer med å skrive dagbok til respiratorpasienter.
Fålun N, Oterhals K, Holm MS, Melby AC, Norekvål TM. Tidsskriftet Sykepleien mars 2017

https://sykepleien.no/forskning/2017/02/sykepleieres-erfaringer-med-skrive-dagbok-til-respiratorpasienter