Doktorgradsstipend til Trond Røed Pettersen

Spesialsykepleier ved Hjerteavdelingen og PROCARD medlem Trond Røed Pettersen ble tildelt doktorgradsstipend (100%, 3 år) i årets tildeling av forskningsmidler fra Helse Vest.

Publisert 05.12.2018
Sist oppdatert 04.10.2023
Trond Pettersen

Pettersens doktorgradsprosjekt er en del av CONCARDPCI studien og skal utforske, beskrive og evaluere medikamentetterlevelse etter gjennomført utblokking av hjertets kransårer før og etter implementering av en kompleks e-helse intervensjon.

Trond Røed Pettersen

CONCARDPCI studien


I følge leder for vurderingskomiteen, professor Kåre Birkeland, var vurdering av kvalitet og nytte utgangspunkt for vurdering av søknadene, men i den endelige prioriteringen mellom gode prosjekt, ble også regionalt samarbeid, fordeling mellom fagfelt og mellom forskingsmiljøa tillagt vekt. Til tross for at det var gjennomgående høy kvalitet på årets søknader ble kun 21% av de som søkte tildelt midler.

PROCARD gratulerer!

PROCARD