Fokus på delirium gav priser til PROCARD

Forskning på delirium har vært sentralt i PROCARD-gruppen i mange år. Arbeidet bærer frukter – også på nasjonal og internasjonal arena.

Publisert 20.05.2019
Sist oppdatert 04.10.2023

​I mars 2018 gjennomførte forskningsgruppen en punktprevalensundersøkelse ved 14 utvalgte avdelinger ved Haukeland Universitetssjukehus. Formålet med studien var å screene alle pasienter i alder 65+ innlagt ved de utvalgte avdelingene for delirium. Funn fra denne studien viste en forekomst av delirium på 27%.

For helsepersonell kan pasienter med delirium oppleves utfordrende og være ressurskrevende å håndtere. For pasienten selv og for pårørende er dette en utfordrende situasjon som det også kan bære med seg i lengre tid etter sykehusoppholdet. Ved å øke innsikt og kunnskap om delirium kan god og rett ivaretagelse av denne pasientgruppen sikres. Studier har blant annet vist at delirium kan forebygges i 30% av alle tilfeller (lenke til intranett). PROCARD Forskningsgruppe vil videreføre arbeidet med innføre systematisk forebygging, identifisering av delirium i et tidlig stadium, og fokus på gode behandlingsstrategier.

Ved EuroHeartCare i Milano 2.-4. mai, ble funn fra punktprevalensstudien presentert. Irene Instenes og medarbeidere vant pris for Best Moderated Poster med tittelen: «Delirium in hospital elders: common, recognised and undiagnosed».

Gruppebilde med tre kvinner stående foran poster på konferanse. En person holder opp pris. Foto

Irene Instenes og medarbeidere vant også pris ved den Nasjonale kardiologiske sykepleierkongressen (NSF-LKS). Denne gang for beste poster med tittelen: «Every fourth patient 65+ suffers from delirium during hospital admission – a call for a validated screening program”.

Irene Instenes sammen med to kvinnelige kolleger fra forskningsgruppen. Foto