Forskingsmidlar frå Raagholtstiftelsen til Sønneva Bergtun

I forbindelse med Klinisk master  i  kardiologisk sjukepleie ved Høgskulen i Bergen har Sønneva Bergtun  fått tildelt forskingsmidlar på kr 100 000,-

Publisert 14.10.2016

​Midlane er frå «Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse» til prosjektet «Pasientars erfaringar etter radiofrekvens ablasjon av atrieflimmer». Stiftelsen har til føremål å stilla nærare bestemte midlar til rådigheit for forsking innan hjerte-, blinde- og kreftsaken. Informasjon om stiftesen er tilgjengeleg på  http://www.raagholtstiftelsen.no/tekster/soekekriterier.htm

Vi gratulerer!