Hyppig hjerte- og lungeredningstrening avgjørende

Hyppig hjerte- og lungeredningstrening er avgjørende for å opprettholde praktiske ferdigheter.

Publisert 14.12.2017

Forskere fra PROCARD-gruppen har i samarbeid med den europeiske forskningsgruppen Undertaking Nursing Interventions Throughout Europe (UNITE) undersøkt teoretiske og praktiske hjerte- og lungerednings (HLR) ferdigheter hos kardiologiske sykepleiere i Europa.

Studien antyder at kardiologiske sykepleiere har manglende ferdigheter, både teoretiske og praktiske, i forhold til HLR. Det kom også frem at de som trener HLR en gang i året eller mer, samt de som blir tilbudt HLR-trening på arbeidsplassen, presterer bedre på en praktisk HLR-test. Videre anbefaler forskerne at hyppig lavdose trening (praktisk HLR trening i et par minutter per måned) blir implementert på alle nivå for å bedre sykepleieres HLR ferdigheter. 

Artikkelen er omtalt på Hjertebloggen UNIKARD

Les forskningsartikkelen i PubMed