Kongressen i Trondheim 26. - 28. april

Landskongressen for kardiologiske sjukepleiarar (NSF-LKS) blei halden i april månad. Denne  gongen på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim, med eit deltakartal på over 300.

Publisert 26.05.2017

​Årets kongressprogram var variert, og som naturleg er var eit fleirtal av fagpersonane representert i programmet frå St. Olavs Hospital og omliggande område. Dette i tråd med landsgruppa sin intensjon om å sette særleg fokus på fagmiljøet i kongressbyen. PROCARD-gruppa stilte med 6 deltakarar, 2 abstraktføredrag og 3 posterpresentasjonar.

Abstraktføredrag: I sesjonen «Pasientens helsetjeneste – erfaringer og muligheter» presenterte Irene Valaker; «Pasientens perspektiv på relasjonell kontinuitet med helsepersonell etter perkutan koronar intervensjon». I sesjonen «Pasientrapportert helse – veien til styrket pasientsentrert praksis» presenterte Kjersti Oterhals; «Søvnproblemer og klikkelyder fra mekaniske hjerteklaffer – er der kjønnsforskjeller?».

Posterpresentasjonar: Kjersti Oterhals; Perception of annoyance by the closing sound of mechanical heart valves versus anxiety and depression». Nina Fålun; «Kompetanseprogram for sykepleiere ved overvåknings, intermediær – og postoperative enheter i Helse Bergen – en evalueringsstudie» og «Dagbok for intensivpasienten – en omsorgshandling».