Medlem av PROCARD-gruppen får undervisningspris

Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) Elhoucine Messaoudi har fått undervisningspris for utvikling og drift av emnet «Anatomi, fysiologi, genetikk, ernæring og mikrobiologi" ved Institutt for sjukepleiefag.

Publisert 24.03.2017

​Han er sjukepleiar og har doktorgrad i human nevrofysiologi frå Det medisinske fakultet ved Universitet i Bergen kor han også har jobba som postdoktor og forskar II. Messaoudi si forsking har dreid seg om læring og hukommelse, og hukommelse og aldringsprosessar. Per i dag er han tilknytta CARDELIR-studien i forskningsgruppen PROCARD.

Les meir om pristildelinga her: https://www.hvl.no/aktuelt/fekk-pris-for-framifra-undervising