Ny lederartikkel oppfordrer til å prioritere pasienters eHelsekompetanse under COVID-19

Koronakrisen har ført til en sterk reduksjon av pasientbesøk som vanligvis ville ha skjedd ansikt til ansikt, og helsevesenet har raskt måttet finne innovative digitale løsninger. En fersk lederartikkel tar for seg dagens situasjon.

Publisert 16.09.2020
Sist oppdatert 07.06.2023
En ansatt i helsevesenet kommuniserer digitalt med en mannlig pasient. Foto: Colourbox.com.

Utfordringene under COVID-19 har ført til at man har måttet omfavne elektroniske helsetjenester, eller eHelse: ressurser som muliggjør omsorg gjennom internett og relaterte teknologier. De siste månedene har man dessuten oppdaget at hjerte- og karsykdommer, eller risiko for disse, er vanlig blant pasienter innlagt med COVID-19. I tillegg har man oppdaget at eldre har høyere sjanse for å dø av COVID-19.

I den tidlige fasen av COVID-19, utsatte mange pasienter å oppsøke hjelp dersom de opplevde symptomer på hjerteproblemer. Dette var grunnet sosial distansering og frykten for å bli smittet av COVID-19 på sykehuset. Noen pasienters manglende evner til å vurdere helseinformasjon, kan muligens også ha påvirket beslutningen om ikke å oppsøke hjelp. 

En ny lederartikkel om disse utfordringene er publisert i tidsskriftet European Journal of Cardiovascular Nursing, i en temautgave med fokus på avstandsoppfølging utført av helsevesenet for å støtte isolerte pasienter med hjerte- og karsykdommer under COVID-19. Hovedforfatter på lederartikkelen er PhD-stipendiat Gunhild Brørs. 

Lederartikkelen argumenterer for at inntil det finnes andre effektive metoder enn sosial distansering for å forhindre at pasienter blir smittet med COVID-19, må helsetjenestene benytte innovativ eHelseteknologi for å kunne tilby helseomsorg og støtte. Lederartikkelen kartlegger hva som kreves for å kunne tilby eHelse til pasienter med hjerte- og karsykdommer under koronakrisen. Helsevesenet må ha tilgjengelige ressurser som gjør at de kan tilby tjenester og relevant informasjon, og være oppmerksom på grunnene til at noen pasientgrupper kan bli forhindret fra å ta i bruk eHelseressursene.

Hva er en bedre mulighet til å prioritere og fokusere på eHelse, spør lederartikkelen, enn under en pandemi som COVID-19?     

eHelse og pasientenes leseferdigheter

For å bruke eHelsetjenester, må pasientene ikke bare ha tilgang til internett via PC, nettbrett eller smarttelefoner, men må også ha ferdighetene som kreves for å bruke det teknologiske utstyret og tjenestene. Dette inkluderer kunnskaper og motivasjon nok til å oppsøke, finne, forstå og kritisk vurdere helseinformasjonen fra eHelsetjenestene, samt evnen til å bruke kunnskapen de har oppnådd til å vurdere eller løse et helseproblem. Dette kalles "eHealth literacy", eller "eHelsekompetanse"—  leseferdigheter i elektronisk helse.

Man trenger for eksempel analytiske leseferdigheter når man skal bestille medisiner fra nettstedet til et apotek, eller mat og andre varer fra supermarkeder. Hvis pasientene ikke har noe særlig erfaring med datamaskiner og internett, ikke kjenner til medisinske fagtermer, eller har vansker med å følge bruksanvisninger eller instruksjoner, kan dette være en risiko for de mest sårbare pasientgruppene— særlig når man er i karantene i flere måneder.

I dagens informasjonssamfunn, hvor det spres feilinformasjon i sosiale medier i et høyt tempo, er det viktig at pasientene skal kunne få veiledning fra ansatte i helsevesenet til å finne relevant og troverdig informasjon. Slik kan man unngå at pasientene finner feilinformasjon, som kan skape usikkerhet og engstelse. 

Kunnskap og handling

Helsevesenet må være klar over at pasientens eHelseferdigheter kan påvirkes av alder, helseproblemer, utdanningsbakgrunn, sosioøkonomisk status, pasientens motivasjoner for å oppsøke informasjon, og hvilke teknologier som brukes. Dersom pasientene ikke kan få tilgang til eHelseressurser og bruke dem, har ressursene liten verdi. Kvaliteten på informasjonen som tilbys, er også viktig.

Å vurdere pasientenes eHelsekompetanse er nøkkelen til å forbedre helseresultater og begrense de negative innvirkningene av COVID-19, både på individ- og samfunnsnivå. Fagfolk i helsevesenet må finne ut hvordan de kan støtte pasienter som mangler avanserte ferdigheter i eHelse, slik at pasientene kan klare å ta vare på sin egen psykiske og fysiske helse under COVID-19. Særlig sykepleiere kan spille en viktig rolle i denne prosessen.