Pasienters oppfatning av synonympreparat

En betydelig andel av pasienter er skeptiske til synonympreparat etter gjennomført utblokking av hjertets kransårer.

Publisert 18.02.2022
Sist oppdatert 29.08.2023

Til tross for at synonympreparat er like sikre og har samme virkning som originalpreparat. Imidlertid er synonympreparat en hyppig rapportert barriere for medikamentetterlevelse. Dette er bekymringsverdig da god medikamentetterlevelse er avgjørende etter utblokking av hjertets kransårer (PCI) for å nå behandlingsmål og unngå fremtidige hjertehendelser. 

Vi ønsket derfor å undersøke hvilke oppfatninger pasienter har av synonympreparat etter gjennomført PCI, og om disse oppfatningene endrer seg over tid. Ved to måneders oppfølging fant vi at 52% av pasientene hadde negative oppfatninger av synonympreparat. Ved seks måneders oppfølging var dette redusert til 28%. Til tross for en signifikant bedring i oppfatninger av synonympreparat var det likevel en betydelig andel av pasientene (nesten 1/3) som hadde negative oppfatninger selv seks måneder etter utskrivelse fra sykehus. Videre undersøkte vi om sosiodemografiske og kliniske variabler hadde betydning for oppfatning av synonympreparat, og fant at kvinner, de eldre, de med redusert mental helse, de med lavere utdanning, norsk nasjonalitet (sammenlignet med de danske deltakerne), og innvandrere hadde signifikant mer negative holdninger til synonympreparat. Siden negative oppfatninger av synonympreparat kan være en barrierer for medikamentetterlevelse, kan det å forbedre pasientenes kunnskap og tillit til synonympreparat være sentralt for å nå behandlingsmål i henhold til internasjonale retningslinjer.

Studien er en del av CONCARDpci.

Resultatene fra denne studien ble presentert som en posterpresentasjon på den årlige forskningskonferansen til Forskerskolen i klinisk medisin hvor PhD-kandidater og postdoktorer fra Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 og Helse Bergen presenterer sine arbeider. Posterpresentasjonen ble tildelt 1. plass som beste posterpresentasjon.