Spesielt fokus; Analytisk metode for pasientrapporterte data fra universitetet i Yale

PROCARD’s årlige Solstrand konferanse

Medlemmer av PROCARD forskningsgruppe hadde sin årlige kongress på Solstrand 28.-29. september 2017.

Publisert 16.10.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Medlemmer av PROCARD gruppen på årets Solstrandkonferanse.

I tillegg til oppdatering på resultater fra flere forskningsprosjekt, hadde professor Heather Allore foredrag om «Advances in analytical methods for Patient-Reported Outcomes: When More than One Outcome Matters». Professor Heather Allore er grunnlegger av fagområdet biostatistikk for eldre og er også leder for Yale Program on Aging Biostatistics. http://medicine.yale.edu/news/heather_allore-1.profile?source=news

Hennes forskning har fokus på utfordringer relatert til design og analyse av studier på multiple kroniske sykdommer. Hun har bidratt til mer enn 160 publikasjoner. Professor Allore er leder for den vitenskapelige styringsgruppen i CONCARD studien.

https://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/procard/prosjekt#concard-pci

Fra venstre: Tone M Norekvål, Rikke Søgaard,  Heather Allore og Tina Hansen
Fra venstre: Tone M Norekvål, Rikke Søgaard, Heather Allore og Tina Hansen

Professor Rikke Søgaard fra universitetet i Aarhus deltok også på konferansen sammen med postdoc. kandidat Tina Hansen fra Gentofte Hospital. Professor Rikke Søgaard er professor i helseøkonomi ved universitetet i Aarhus og medlem av den vitenskapelige styringsgruppen i CONCARD studien. http://pure.au.dk/portal/da/rikke.sogaard@ki.au.dk