Sykepleiesymposiet 2017

Den 1. november 2017 blei Sykepleiesymposiet arrangert for 15. gong med eit variert og innhaldsrikt program. PROCARD forskingsgruppe bidrog med eit munnleg foredrag og fem posterpresentasjonar.

Publisert 17.11.2017
Lars Steinsvik.Foto

​Gratulerer så mykje til Lars Johan Steinsvik, Mottaksklinikken ved HUS (og rettleiar Nina Fålun, PROCARD Forskingsgruppe) for pris for beste vitskaplege poster med tittel: "Er vi raske nok? - Ei skildring av tidsrammer gjennom akuttmottak hjå pasientar med mistenkt akutt koronarsjukdom".

Gratulerer også til Lene Markhus med flott presentasjon av: «Ingen snakkar med meg om dette» - seksuell dysfunksjon hos kvinner med hjartesvikt.