UNIKARD har omtalt en av artiklene fra CARDELIR-studien

- Delirium (akutt forvirring) forutsier sykehusinnleggelser og død etter innsetting av ny aortaklaff

Publisert 02.03.2017

Tre fjerdedeler av pasienter over 80 år som døde innen et halvt år etter at de fikk satt inn ny hjerteklaff på grunn av aortastenose, hadde delirium (akutt forvirring) i dagene etter inngrepet.

Du finner linken til omtalen her:
http://unikard.org/delirium-akutt-forvirring-forutsier-sykehusinnleggelser-dod-innsetting-aortaklaff/