Utfordringer ved å ta medisiner som foreskrevet etter utblokking av hjertets kransårer: Et pasient perspektiv

Viktig artikkel fra CONCARD er nå publisert i The International Journal of Nursing Studies, ett av de høyest rangerte sykepleietidsskriftene i verden. Studien setter fokus på hva pasientene selv opplever som utfordrende ved å ta medisiner som foreskrevet etter utblokking av hjertets kransårer.

Publisert 03.09.2018
Sist oppdatert 27.12.2023

​Formålet med studien var å avdekke hva pasientene selv opplever som utfordrende ved å ta medisiner som foreskrevet etter utblokking av hjertets kransårer, og hvilke strategier og ressurser de benytter dersom problemer oppstår. Studien viser at det er flere årsaker til manglende medikamentetterlevelse; Manglende tiltro til kopimedikamenter, bivirkninger av medikamentene, glemsomhet, psykisk påkjenning av hjertehendelsen, og manglende informasjon om viktigheten av å ta medikamenter som foreskrevet, samt alvorlighetsgrad av hjertesykdommen. Imidlertid ble det påpekt at det var vanskelig å ta til seg informasjon som ble gitt på sykehuset da pasientene opplevde å være i en overveldende situasjon etter utblokkingen. Liggetid på sykehuset etter utblokking er svært kort, og behov for oppfølging etter utskrivelse ble derfor understreket.

Les artikkelen her.

Les mer om CONCARD studien her.

I Januar 2018 var 500 pasienter inkludert i studien.