Informasjon om tredje dose koronavaksine for hudpasienter

Folkehelseinstituttet har besluttet at enkelte personer med svekket immunforsvar skal tilbys en 3. dose med covid-19-vaksine.

Publisert 16.09.2021
Sist oppdatert 07.06.2023
Diagram

​Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar (FHI)

Bruker du noen av medikamentene som står på listen under kan du kontakte kommunen direkte for å avtale tidspunkt for 3. vaksinedose. Du må kunne vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor navnet ditt fremgår. Anbefalt doseintervall mellom andre og tredje dose er 4 uker eller mer. Det anbefales at du fortsetter med de faste medikamentene uavhengig av vaksinetidspunkt. Unntak fra dette gjelder hvis du får infusjoner med rituksimab eller infliksimab.


Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
Azathioprin (Imurel®)
Baricitinib (Olumiant®)
Brodalumab (Kyntheum®)
Ciklosporin (Sandimmun®)
Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)
Iksekizumab (Talz®)
Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)*
Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)
Mykofenolat (Cellcept®)
Omalizumab (Xolair®)
Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd
Risankizumab (Skyrizi®)
Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)**
Secukinumab (Cosentyx®)
Ustekinumab (Stelara®)


* De som behandles med infliksimab bør vente med vaksinasjon til minst to uker etter siste infusjon.
** De som behandles med rituksimab må kontakte Hudavdelingen for å få informasjon om optimalt tidspunkt for vaksinen. Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt rituksimab i løpet av de siste to årene.