Heimetest for klamydia og gonore

Test deg gratis heime. Du kan vere smitte utan å vite det.

To smilende unge gutter, en av dem med mobiltelefon til øre, og en jente. Illustrasjonsbilde.


Bestillinga går trygt via helsenorge.no.

NB! Det må gå minimum 7 dagar etter ubeskytta sex før du tar testen.

Når du har registret deg, får du tilsendt prøveutstyr og informasjon i ein diskret konvolutt innan ei veke. Hugs å merke postkassa di med namnet ditt slik at prøveutstyret kjem fram. 

Er du under 16 år må du kontakte oss på telefon  55 97 39 62

Send prøven i vedlagt konvolutt til Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjonssjukdommar (SOI). Du må sjølv betale porto på retursendinga. 

Du kan også levere direkte på Poliklinikk for SOI.

Vi ringjer deg dersom klamydia eller gonoré blir påvist.

Dersom klamydia eller gonoré blir påvist, er det lovpålagt smittesporing (jf. Smittevernlova). For klamydia kan vi ordne både smittesporing og behandling via telefonkonsultasjon. Dersom gonoré blir påvist, må du møte til utvida undersøking og behandling ved SOI-poliklinikken.

Tilbodet om gratis heimetesting av klamydia og gonoré gjeld derfor berre for deg som bur så nær Bergen at du kan møte på Haukeland universitetssjukehus for å få behandling.​

Sist oppdatert 16.06.2023