Sårbehandling - informasjonsfilmar for helsepersonell

Her kan du sjå filmar om sårbehandling og sårstell. Filmane er meint som informasjon til helsepersonell.

​Fjerning av bandasjar - sårstatus

 


Debridering - opprensking av sårflata

 


Reingjering av sårflata og legg

 


Hudpleie

 


Val av sårgel og bandasjar

 


Kompresjon

 


Pasientinformasjon


Sårbehandling ved Hudavd​elinga - pasientinformasjon

Sist oppdatert 15.02.2023