Å jobbe på gastrokirurgen 1 og 3

På våre to avdelingar behandlar vi pasientar med lidingar i spiserøyr, bukspyttkjertel, lever, galle, ventrikkel og heile tarmsystemet ned til rektum.  Arbeidsfellesskapet er godt, og vi har mellom anna eit stort spekter av høgt tekniske sjukepleieprosedyrar.

Vi har en regionsfunksjon og hovedandelen av pasientane våre er planlagde kreftoperasjonar. I tillegg har vi ein stor del øyeblikkelig-hjelp- pasientar og palliative pasientar. 

Avdelingane er delt inn i tre sengeposter, Kirugen 1 nord, vest og Kirurgen 3, vi samarbeider tett på tvers av avdelingane og er slått saman på kirurgen 1 om sommaren. Vi har til sammen 58 senger. Vi fordeler elektive og øyblikkelighjelp-pasientar mellom avdelingane. 

Fagleg utvikling 

Vi har eit stort spekter av høgt tekniske sjukepleieprosedyrar. Saman med medisinsk gastro er vi pilotavdelingar for innføring av NEWS og MIT team.
Vi har fleire spesialsjukepleiarar innan blant anna kreft, gastro og stomi. Vi har også flere sjukepleiarar som har vore med i Overvåkningskompetanseprogrammet til Helse Bergen,  og har faste plassar der kvar vår og haust. 

Vi jobber aktivt med faglege ressurspersoner på avdelinga, og har eit levande HMS-arbeid.

Godt fellesskap 
Vi er to store avdelingar som har eit veldig godt arbeidsmiljø. Dei tilsette har fleire felles aktiviteter som dei gjer i fritida. Kvar vår har vi vårt årlege gastro-seminar - ein stor hending med seminar på dagtid og middag på kvelden.

Vi har eit stabilt arbeidsmiljø med normal turnover. Gjennomsnittsalderen er 33 år. 

Velkommen med! 

Sist oppdatert 27.04.2022