Bildeserie - dren

Dren er ein kirurgisk behandlingsmåte som brukast for å lede væske (blod, puss eller liknande) bort frå sårhol eller holrom i kroppen. Drenet skal skyljast kvar dag.

Et nærbilde av dren, sprøyte og kork
Du treng ei sprøyte med saltvatn og rein kork
Hold sprøyta på høgkant, press forsiktig ut luft til du ser ein dråpe i opninga
Hold sprøyta på høgkant, press forsiktig ut luft til du ser ein dråpe i opninga.
Lufta er pressa ut og du ser ein dråpe
Lufta er pressa ut og du ser ein dråpe.
Snu treveiskranen slik at pila i midten peikar inn mot kroppen. No er kranen stengt
Drei trevegskranen slik at pila i midten vender frå korka. Da stenger du og hindrar at væske renn ut når du skrur av korka  
Ta av gamal propp.
 Ta av gamal kork.
Skru på sprøyta med saltvatn
Skru på sprøyta med saltvatn
Opne kranen slik saltvannet kan gå inn i drenet
Drei trevegskranen slik at ei pil er mot sprøyta, og ei pil peikar opp mot drenet i kroppen.Det er no stengt ned mot posen
skyll av dren med saltvann

Skyl med den mengda saltvatn legen har ordinert.
Dersom du har fått beskjed om å aspirere, trekker du no stempelet på sprøyta tilbake igjen, til du har trekt ut same mengde væske som du sette inn.

Stenger treveiskranen
Drei trevegskranen slik at pila i midten vender frå korka og stenger igjen.

Kople av sprøyta og sett på ny propp
Kople av sprøyta og sett på ny kork.
Opne kranen ved å snu treveiskranen tilbake til original posisjon
Snu trevegskranen tilbake til original posisjon: ei pil mot drenet i kroppen og ei pil ned mot posen. Den butte enden stenger mot korka.
Kranen er i rett stilling og open. No kan væske renner ned i drensposen igjen
Trevegskranen er i rett stilling og open. No kan væske renner frå kroppen og ned i drensposen igjen

Når du har dren er det også fleire ting du skal passe på. Les om alt på denne sida.

Sist oppdatert 28.11.2023