Når barnet får leppe-kjeve-ganespalte

Informasjon til pasientar og pårørande

Dei fleste barn fødd med spalte er friske barn som utviklar seg normalt. I barneåra vil dei i større eller mindre grad ha behov for behandling, og i Noreg har vi heldigvis både god kompetanse og lang erfaring med behandling av desse barna.

Baby sover

Barn som er fødd med leppe-kjeve-ganespalte vil i større eller mindre grad ha behov for behandling i barneåra. Sjølv om det medfører nokre ekstra utfordringar, har vi erfaring med at ei behandla spalte ikkje er til hinder for normal livsutfolding. Eit barn med spalte har dei same behova som andre barn: Ei god sjølvkjensle, ei kjensle av tilhøyring og følelsen av å vere elska - er avgjerande for eit barn si utvikling.

Mating og amming

Korleis mor best kan amme barnet vil avhenge av individuelle forskjellar som for eksempel kva spaltetype barnet har.

​​Sjå vår  video om mating av barn med leppe-kjeve-ganespalte​

 

Pumping og flaskemating

Barn med isolert ganespalte eller leppe-kjeve-ganespalte, har ofte store vanskar med å få i seg nok melk frå brystet. Det er fordi dei ikkje klarer å lage vakuum og / eller lukke leppane rundt brystvorta. Mange kan likevel ha glede av å få noko morsmjølk frå bryst og resten av måltidet frå flaske.

Om det ikkje er mogeleg å amme eller det blir vanskeleg, kan mor pumpe ut mjølka med brystpumpe. Mange har gjort dette med gode resultat.
Barnet får då morsmjølka frå ei mjuk flaske der hola i smokken må tilpassast barnet. Den som matar barnet klemmer på flaska slik at barnet drikk i eit passande tempo. 
 

Morsmjølkerstatning

Dei fleste mødre ønsker å gi barnet sitt morsmjølk, men pumping kan vere vanskeleg for nokre mødre. Det er ikkje alle som får ut tilstrekkeleg mjølk ved hjelp av pumpa. Då kan ein gi morsmjølkerstatning med flaske.
  • Ved mating hender det ofte at mjølk kjem ut av nasa under og etter måltida. Dette er heilt ufarleg og har ein naturleg årsak.
  • Nokre barn kan vere plaga av tørrleik og skorpar på spaltestaden ved leppespaltar. Ein feit krem eller vaselin kan hjelpe mot dette.​

Brukarorganisasjonen ​​​Leppe-ganespalteforeningen

Interesseorganisasjon for forelder, barn, ungdom og voksne fødd med leppe-kjeve-ganespalte (LKG)​​

Behandlingsprogram

Barn med leppe-kjeve- ganespalte får oppfølging i fleire år framover. Kva behandling det enkelte barnet vil trenge gjennom oppveksten vil variere. I dette behandlingsprogrammet er fleire av behandlingsalternativ presentert. Målet er at kvart enkelt barn skal bli behandla på best mogleg måte.
venterom
Sist oppdatert 29.08.2023