Fleirregional behandlingsteneste for leppe-kjeve-ganespalte

Kontaktinformasjon - behandlingsteam i Bergen

Her finn du ei oversikt over spalteteamets nøkkelpersonell i Bergen.

For spørsmål i samband med innlegging på Barne- og ungdomsklinikken

Koordinator/ sekretær Gitte Visnes
Telefon  55 97 62 86  | Kvardagar mellom kl 09:00 -11:00 ​

Logg inn på MinHelse

Her får du oversikt over timeavtalane dine på sjukehuset, og det blir enklare for deg å få kontakt med oss.

 • Avdeling for plastikkirurgi og brannskade

  Avdelingssjef: Hans Christian Sylvester-Jensen
  Overlegar: Åse Sivertsen og Christer Kubon
  Koordinator / sekretær: Gitte Visnes

  Plastikkirurgisk ekspedisjon / poliklinikk
  Telefon 55 97 28 42 , kvardagar mellom kl. 08.30-15.00

 • Post 4 - Plastikkirurgi / Karkirurgi

  Avdelingsjukepleier: Siri Erstad
  Telefon   55 97 58 60

 • Barneklinikken / Medisin 3

  ​Avdelingssjukepleiar: Jannicke Johansen
  Telefon:  55 97 21 02

  Kontaktsjukepleiar: Gerd Alice Duus

 • Barneklinikken / Barnekirurgisk post

  ​Avdelingssjukepleiar: Torleif Nesse
  Telefon:  55 97 53 12

  Kontaktsjukepleiarar: Marte Mathisen og Sissel Gavle

Hordaland fylkeskommune

Tannhelsetjenestens kompetansesenter (TKS)
Senter for leppe-kjeve-ganespalte
Spesialtannlege Tone Svanhild Klepsland / Paul Sæle
Sekretær Tone Marita Strøm
Telefon  55 58 65 42 /  55 33 76 00

Statped Vest

Avdeling for logopedi

 • Logopedar Christina Sørensen og Marit Kvinnsland
 • Koordinator - telefon  93 01 79 80
 • Telefon sentralbord  02196

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Dagleg leiar overlege Christer Cubon
Koordinator sjukepleiar Sissel Gavle 
Telefon   55 97 62 41

Sist oppdatert 07.06.2023