Nyrekreft kontrollprogram

Disse sidene er laget og ment for fastleger i forbindelse med felles oppfølgning av radikalopererte pasienter. Programmet gjelder ikke for pasienter som har metastatisk sykdom eller resttumor igjen etter behandling. Disse skal ha en individuell oppfølgning.

​​​For primært radikalbehandlet nyrekreft

   
Etterbehandling 

 1. Kontrollene: Når, hos hvem og hva skal kontrolleres. 

 2. Bakgrunnen for vår risikovurdering av hver enkelt pasient. 

Skrevet av Christian Beisland, Overlege PhD, Avdeling for urologi, Kirurgisk Klinikk, Haukeland universitetssykehus.

      
Skjema viser når, hos hvem og hva som skal kontrolleres.   

Ordforklaring: 
UR = Kontroll ved urologisk poliklinikk 
FL=Kontroll hos fastlegen 


 
LAV RISIKO FOR TILBAKEKOMST AV SYKDOMMEN  
Grønt pasientkort 
​(Behandlet med nefrektomi eller tumorreseksjon (NSS)*) ​
Undersøkelses- 
​tidspunkt etter operasjon​​
​Klinisk US​ Blodprøver ​Rtg. t​horax ​​CT retrper/nyre
​6 uker ​UR ​UR
​6 mnd ​FL ​FL ​FL
​12 mnd ​UR ​UR ​UR ​(UR*)
​18 mnd ​FL ​FL ​FL
​24 mnd ​FL ​FL ​FL
​30 mnd ​FL ​FL ​FL
​36 mnd ​UR ​UR ​UR
​42 mnd ​FL ​FL ​FL
​48 mnd ​FL ​FL ​FL
​54 mnd ​FL ​FL ​FL

​60 mnd

​UR ​UR ​UR ​​(UR*)

​​​​

 
MIDDELS RISIKO FOR TILBAKEKOMST AV SYKDOMMEN 
Blått pasientkort ​​​​
(Behandlet med nefrektomi eller tumorreseksjon (NSS)*)​
Undersøkelses- 
​tidspunkt etter operasjon​​
​Klinisk US​ Blodprøver ​Rtg. t​horax ​​CT retrper/nyre
​6 uker ​UR ​UR
​6 mnd ​UR ​UR ​UR​
​12 mnd ​UR ​UR ​UR UR
​18 mnd ​FL ​FL ​FL
​24 mnd ​UR ​UR ​UR​​UR
​30 mnd ​FL ​FL ​FL
​36 mnd ​UR ​UR ​UR
​42 mnd ​FL ​FL ​FL
​48 mnd ​FL ​FL ​FL
​54 mnd ​FL ​FL ​FL

​60 mnd

​UR ​UR ​UR ​​(UR*)


 
HØY RISIKO FOR TILBAKEKOMST AV SYKDOMMEN  
Gult pasientkort​ 
(Behandlet med nefrektomi eller tumorreseksjon (NSS)​
Undersøkelses- 
​tidspunkt etter operasjon​​
​Klinisk US​ Blodprøver ​Rtg. t​horax ​​CT retrper/nyre
​6 uker ​UR ​UR
​6 mnd ​UR ​UR ​UR​UR
​12 mnd ​UR ​UR ​UR UR
​18 mnd ​UR ​UR ​UR
​24 mnd ​UR ​UR ​UR​​UR
​30 mnd ​FL ​FL ​FL
​36 mnd ​UR ​UR ​UR
​42 mnd ​FL ​FL ​FL
​48 mnd ​UR ​UR ​UR
​54 mnd ​FL ​FL ​FL

​60 mnd

​UR ​UR ​UR ​​UR

 
Klinisk undersøkelse = Inkluderer spesielt undersøkelse av arr og scoring av pasientens almentilstand etter ECOG systemet (Se under) 
Blodprøver hver gang = Hb, ALP, SR, Kreatinin, Karbamid 
Rtg thorax = Både front og sidebilde. Ved usikkerhet bestilles CT thorax 
(x)* = Pasienter som har fått utført tumorreseksjon har økt risiko for lokale recidiver de må derfor ha noen ekstra CT- us for å se etter dette.

 
​​ ​ECOG PERFORMANCE STATUS*
GradeECOG
​0Fully active, able to carry on all pre-disease performance without restriction 
​1Restricted in physically strenuous activity but ambulatory and able to carry out work of a light or sedentary nature, e.g., light house work, office work 
​2Ambulatory and capable of a​​ll selfcare but unable to carry out any work activities. Up and about more than 50% of waking hours 
​3​Capable of only limited selfcare, confined to bed or chair more than 50% of waking hours
​4
Completely disabled. Cannot carry on any selfcare. Totally confined to bed or chair 
​5​​Dead

 

​* As published in Am. J. Clin. Oncol.: Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T., Carbone, P.P.:
Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982​.

      
Bakgrunnen for vår risikovurdering av hver enkelt pasient 

Bakgrunnen for å skulle ha ett oppfølgingsregime for pasienter som radikalbehandles for nyrekreft er flere. I den tidlige fasen vil det være viktig å ha fokus på de mulige kirurgiske komplikasjoner som kan oppstå. Nyrefunksjonen må følges hos pasientene, særlig der hvor det foreligger risiko for senere nyresvikt (for eksempel ved hypertensjon eller Diabetes). 

På sikt er det vesentlig å oppdage lokale residiver og fjernmetastaser så tidlig som mulig. Man ønsker å kunne tilby tilleggsbehandling hvis dette er mulig. Eksempler på tilleggsbehandling kan nevnes reseksjoner av lungemetastaser eller lokale residiv, og en del pasienter kan ved residivet være kandidater for systemisk behandling. I løpet av 2007 har nye virksomme medikamenter ved metastaserende nyrekreft, de såkalte Tyrosinkinasehemmerene, blitt tilgjengelige. 

Historisk har fra 25-40 % av pasienter behandlet radikalt for nyrecancer fått tilbakefall av sykdommen. 50 % av disse får det i løpet av de første to årene, og fra 75-85 % innen de første 5 årene [1-4]. Det er imidlertid også en gjennomsnittlig 10 % risiko for tilbakefall av sykdommen etter et sykdomsfritt intervall på mer enn 10 år [4,5]. 

Mange artikler vedrørende oppfølgning etter radikal behandling er publisert, [1-3,6] men ingen konsensus foreligger. Den vanligste måten for å dele opp et oppfølgingsprogram er avhengig av primært av tumorstadium. Andre viktige prognostiske faktorer i denne sammenheng er histologiske faktorer, kliniske faktorer og molekylære faktorer. 

Det har blitt vanlig å bruke ulike nomogrammer for anslå prognosen [7-11], og på den måten kunne tilpasse oppfølgningen til risiko for residiv. Disse har blitt validert i andre populasjoner og brukes i ulike deler av verden[12,12]. Under er angitt Mayoklinikkens scoringssystem for å forutsi metastaser hos pasienter med klarcellet RCC[10]. 0-2 poeng betyr lav risiko (< 10% ila 10 år), 3-5 poeng betyr middels risiko (35 % ila 10 år) og > 6 poeng betyr høy risiko (75 % ila 10 år). 

Vi har ved Haukeland valgt å bruke dette systemet for å risikovurdere våre pasienter, med tanke på oppfølgningsrutiner. 


 

​​Factor

​​Score

​Primærtumors TNM-stadium​ ​

​pT1a ​0
​pT1b ​2
​pT3 ​3
​PT3-4 ​4

​Primærtumors størrelse

cm ​0
​> 10 cm ​​1

​Regional lymfeknutestatus ​

​pNx/pNO ​0
​pN1-2 2 ​2

​Kjernegrad (Fuhrman) ​

​Grad 1-2 ​0
​Grad 3 ​1
​Grad 4 ​3

​Tumor nekrose

​Ikke nekrose tilstede ​0
Nekrose tilstede 1  ​1
 

 

De fleste oppfølgingsprogram er mest intensive i de første årene etter primærbehandlingen, også vårt. Vi avslutter vår direkte oppfølgning etter 5 år. Pasientene opplyses at de skal gå til kontroller hos sin fastlege også etter dette. Fastlegene må vite at nyrekreftpasienter har økt sannsynlighet for å utvikle andre primærkreftformer senere[13]. De må derfor følges godt opp om de skulle få symptomer på annen sykdom senere. 

Ved påvist tilbakekomst av sykdommen skal fastlegen snarest ta kontakt med avdelingen for videre utredning og behandling.

Referanser: 
 1. Sandock DS, Seftel AD, Resnick MI. A new protocol for the followup of renal cell carcinoma based on pathological stage. J Urol 1995: 154(1):28-31. 
 2. Levy DA, Slaton JW, Swanson DA, Dinney CP. Stage specific guidelines for surveillance after radical nephrectomy for local renal cell carcinoma. J Urol 1998: 159(4):1163-1167. 
 3. Ljungberg B, Alamdari FI, Rasmuson T, Roos G. Follow-up guidelines for nonmetastatic renal cell carcinoma based on the occurrence of metastases after radical nephrectomy. BJU Int 1999: 84(4):405-411. 
 4. Beisland C, Medby PC, Beisland HO. Presumed radically treated renal cell carcinoma--recurrence of the disease and prognostic factors for subsequent survival. Scand J Urol Nephrol 2004: 38(4):299-305. 
 5. Mcnichols DW, Segura JW, Deweerd JH. Renal-Cell Carcinoma - Long-Term Survival and Late Recurrence. Journal of Urology 1981: 126(1):17-23. 
 6. Mickisch G, Carballido J, Hellsten S, Schuize H, Mensink H. Guidelines on renal cell cancer. European Urology 2001: 40(3):252-255. 
 7. Kattan MW, Reuter V, Motzer RJ, Katz J, Russo P. A postoperative prognostic nomogram for renal cell carcinoma. J Urol 2001: 166(1):63-67.
 8.  
 9. Frank I, Blute ML, Cheville JC, Lohse CM, Weaver AL, Zincke H. An outcome prediction model for patients with clear cell renal cell carcinoma treated with radical nephrectomy based on tumor stage, size, grade and necrosis: the SSIGN score. J Urol 2002: 168(6):2395-2400. 
 10. Zisman A, Pantuck AJ, Dorey F, Said JW, Shvarts O, Quintana D et al. Improved prognostication of renal cell carcinoma using an integrated staging system. Journal of Clinical Oncology 2001: 19(6):1649-1657. 
 11. Leibovich BC, Blute ML, Cheville JC, Lohse CM, Frank I, Kwon ED et al. Prediction of progression after radical nephrectomy for patients with clear cell renal cell carcinoma - A stratification tool for prospective clinical trials. Cancer 2003: 97(7):1663-1671. 
 12. Lam JS, Shvarts O, Leppert JT, Pantuck AJ, Figlin RA, Belldegrun AS. Postoperative surveillance protocol for patients with localized and locally advanced renal cell carcinoma based on a validated prognostic nomogram and risk group stratification system. J Urol 2005: 174(2):466-472. 
 13. Patard JJ, Kim HL, Lam JS, Dorey FJ, Pantuck AJ, Zisman A et al. Use of the University of California Los Angeles integrated staging system to predict survival in renal cell carcinoma: an international multicenter study. J Clin Oncol 2004: 22(16):3316-3322. 
 14. Beisland C, Talleraas O, Bakke A, Norstein J. Multiple primary malignancies in patients with renal cell carcinoma: a national population-based cohort study. BJU Int 2006: 97(4):698-702.​​
Sist oppdatert 26.08.2023