Luftambulanse

Det er ein luftambulansebase i Bergen og denne opererer eitt ambulansehelikopter. Helikopteret er drifta av Norsk Luftambulanse AS, og AMS bemannar dette med ein anestesioverlege. Anna bemanning er frå Norsk Luftambulanse AS, som stiller med pilot og redningsmann. Luftambulansen har heile Hordaland, og i tillegg deler av Rogaland og Sogn- og Fjordane som sitt operasjonsområde. Luftambulansen er bemanna heile døgnet.